EXECUTAM  URMATOARELE  LUCRARI
 

                                         AUDIT ENERGETIC

                                         CERTIFICAT ENERGETIC

                                         CONSULTANTA PROIECTARE

                                         DIRIGENTIE SANTIER

                                         EVALUAREA IMOBILIARA

                                         CADASTRU, INTABULARE

 

Ce este un AUDIT ENERGETIC ?

Audit energetic este o procedură sistematică al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei şi raportarea rezultatelor.

 

Cine poate realiza un AUDIT ENERGETIC ?

Avem ingineri certificati de MDRAP pentru functia de Auditor Energetic - persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în condiţiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei in vigoare.

 

Ce este un CERTIFICAT ENERGETIC ?

Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri urmăreşte declararea şi afişarea performanţei energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică şi energetică.

 

Cine poate realiza un CERTIFICAT ENERGETIC ?

Avem ingineri certificati de MDRAP pentru executia CERTIFICATULUI ENERGETIC - metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor se adresează inginerilor constructori şi de instalaţii, în general, specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul energeticii construcţiilor şi al cărei scop îl reprezintă evaluarea şi creşterea performanţei energetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora. Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor se referă la toate clădirile, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu, în condiţii de consum redus de energie.

 

Ce este un CONSULTANTA in PROIECTARE ?

Avem ingineri atestaţi de MLPAT ca experti pentru toate tipurile de constructii privind acordarea de consultanţă (antreprenoriat) pentru construcţii civile si industriale.

 

Ce este un DIRIGENTE de SANTIER sau (Inspector de santier) ?

Avem ingineri certificati de INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII privind rolul de Diriginte / Inspector de santier, esential pentru beneficiar, prin natura atributiilor sale este specialistul care reprezinta beneficiarul si ii apara interesele fata de executantii lucrarilor de constructii, a proiectantilor, a furnizorilor de materiale, prestatorilor de servicii cu utilaje si asigura calitatii corespunzatoare a lucrarilor de constructii, optimitzand cheltuielile cu investitiile.

 

Cine poate exercita functia de DIRIGENTE de SANTIER sau (Inspector de santier) ?

Poate solicita autorizarea ca diriginte de şantier titularul unei diplome de inginer şi/sau arhitect, respectiv master/doctorat dacă îndeplineşte condiţia de experienţă profesională minimă. Prin experienţă profesională se înţelege durata exercitării efective şi legale a activităţii de proiectare, execuţie şi/sau consultanţă în construcţii în domeniile/subdomeniile de autorizare prevăzute in lege.

 

Ce este EVALUAREA IMOBILIARA ?

Prin evaluarea proprietăţilor imobiliare se înţelege orice activitate de evaluare care are ca obiect al evaluării o proprietate imobiliară sau una din componentele acesteia (teren sau construcţii).

 

Cine poate realiza o EVALUAREA IMOBILIARA ?

Avem specialisti certificati pentru realizarea evaluarilor de bunurilor imobile acestea pot fi realizată numai de către evaluatorii autorizaţi care deţin specializarea de evaluarea a proprietăţilor imobiliare (EPI).

 

Ce este un CADASTRU si CARTEA FUNCIARA?

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.)

Cartea funciara întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ține de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. Acest registru se întregește cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor și numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor și cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

 

Cine poate realiza CADASTRU ?

Avem ingineri diplomatii cu studii superioare de specialitate de lungă durată ( inginer cadastru ) pentru autorizare în categoriile de lucrări A, B, C şi D, având o vechime în activitatea de specialitate de minimum 7 ani;