Certificatul de performanta energetica, este obligatoriu!

Cum obtii documentul si cat te costa contacteaza-ne pentru a afla!

Din 19 iulie 2016, proprietarii vor fi obligati sa prezinte un certificat de performanta energetica la vanzarea sau inchirierea unei locuinte, conform unui act normativ ce a intrat in vigoare . Noile reguli in privinta certificatului de performanta energetica au fost stabilite recent, prin Legea nr. 159/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283, din 20 mai 2013

 

       Certificatul de performantã energeticã se elaboreazã în baza „Metotologiei de calcul al performantei energetice a clãdirilor”, aprobatã prin ordin al ministrului. Aceastã metodologie a fost completatã cu un Breviar de calcul si exemple pentru certificarea energeticã a blocurilor de locuinte si respectiv a apartamentelor, inclusiv cu modelul cerificatului de performantã energeticã adaptat pentru apartament.

       La elaborarea certificatului de performantã energeticã al apartamentului în vederea vânzãrii-cumpãrãrii sau închirierii, auditorul energetic pentru clãdiri, preia, de regulã, releveul si celelalte date tehnice necesare care se regãsesc în documentatia cadastralã elaboratã în conditiile legii pentru vânzarea-cumpãrarea apartamentului. Astfel, în cazul vânzãrii/închirierii unui apartament construit înainte de 2007, se poate întocmi un certificat de performantã energeticã pentru respectivul apartament, neimplicând auditarea energeticã a întregii clãdiri. Pentru clãdirile noi, construite dupã 1 ianuarie 2007, certificatul energetic se predã la receptia lucrãrilor.

       De asemenea, toate blocurile de locuinte care sunt supuse reabilitãrii termice obtin un astfel de certificat. 

       Costul certificãrii energetice a apartamentului, stabilit în conditii de piatã, raportat la aria utilã a apartamentului, reprezintã un procent nesemnificativ în raport cu cheltuielile stabilite în conditiile legii pentru efectuarea tranzactiei si nu influenteazã semnificativ pretul acesteia. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei respige categoric speculatiile apãrute pe piata imobiliarã care pun pe seama elaborãrii certificatelor energetice cresteri ale preturilor locuintelor de pânã la 10%.

       Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticã a clãdirilor reprezintã transpunerea în legislatia nationalã a Directivei 2002/91/CE privind performanta energeticã a clãdirilor. Legea nr. 372/2005 defineste certificatul de performantã energeticã ca fiind un document tehnic, cu caracter informativ, care atestã performanta energeticã a unei clãdiri.

 

Prin certificat, potentialul cumpãrãtor sau chirias este informat asupra performantei energetice a apartamentului, exprimatã, în principal, prin:

  • consumul total anual specific de energie, exprimat în kWh/mp arie utilã, respectiv prin consumul de cãldurã anual specific pentru încãlzire, apã caldã de consum si iluminat;
  • eficienta energeticã a apartamentului, prin încadrarea acestuia într-o clasã energeticã (de la clasa A-eficientã energeticã ridicatã, la clasa G-eficientã energeticã scãzutã), functie de consumul total anual specific de energie.