INFO:

Auditul energetic face parte dintr-o serie de trei documente care alcătuiesc împreună Metodologia de calcul a performantei energetice a clădirilor.

Auditul energetic al unei clădiri (Date necesare auditare)urmăreste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic, a solutiilor de reabilitare sau modernizare termică si energetică a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiză termică si energetică a clădirii.

O lucrare de audit energetic are structura următoare:

 • Definirea conturului;
 • Caracteristicile tehnice ale principalelor agregate şi instalaţii conţinute în contur;
 • Schema fluxului tehnologic;
 • Prezentarea sumară a procesului tehnologic (parametrii tehnici şi economici);
 • Stabilirea unităţii de referinţă asociate bilanţului (oră, ciclu, an, şarjă, tonă);
 • Aparate de măsură folosite, caracteristici tehnice şi clasa de precizie;
 • Schemă şi puncte de măsură;
 • Fişă de măsurători;
 • Ecuaţia de bilanţ;
 • Calculul componentelor de bilanţ (expresii analitice, formule de calcul);
 • Tabelul de bilanţ şi diagrama Sankey;
 • Analiza bilanţului (compararea componentelor utile şi de pierderi cu cele realizate în procese şi instalaţii similare, de proiect, de recepţie, de omologare, cunoscute pe plan intern, extern şi în literatură);
 • Bilanţul optimizat;
 • Plan de măsuri şi acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice;
 • Calculul de eficienţă economică a principalelor măsuri stabilite;
 • Calculul elementelor de impact asupra mediului.

 

 

Factori de echivalenţă între unităţile de măsură ale energiei.

Unitatea de măsură

Factorul de echivalenţă

kJ

kWh

kcal

tep

tcc

Btu

boe

mtoe

m3 gaz

ft3 gaz

1 kJ

1

0,278∙10-3

0,239

2,388∙10-8

3,412∙10-5

9,479∙10-1

1,634∙10-10

2,334∙10-11

2,684∙10-8

0,948∙10-6

1 kWh

3,6∙103

1

860

8,6∙10-5

123∙10-6

3,41∙103

5,882∙10-4

8,037∙10-5

0,965∙10-1

3,41

1 kcal

4,187

1,162∙10-3

1

10-7

0,143∙10-6

3,966

6,838∙10-7

9,347∙10-8

1,123∙10-4

3,966∙10-3

1 tep

4,187∙107

1,163∙104

107

1

1,429

3,965∙107

6,84

0,935

1,123∙103

 

1 tcc

2,931∙107

8,14∙103

7∙106

0,7

1

2,776∙107

4,786

6,543∙10-1

786,1

2,776∙104

1 Btu

1,055

2,932∙10-4

2,522∙10-1

2,522∙10-8

3,603∙10-8

1

1,724∙10-7

2,357∙10-8

2,832∙10-5

10-3

1 boe

6,119∙106

1,7∙103

1,462∙106

1,462∙10-1

2,089∙10-1

5,8∙106

1

1,367∙10-1

1,642∙10-2

5,8∙103

1 mtoe

4,476∙107

1,244∙104

1,07∙107

1,07

1,528

4,243∙107

7,315

1

1,201∙103

4,243∙104

1 m3 gaz

3,726∙104

1,035∙101

8,905∙103

8,905∙10-4

1,272∙10-3

3,521∙104

6,089∙10-3

8,323∙10-4

1

35,31

1 ft3 gaz

1,056∙103

2,933∙10-1

252,2

2,522∙10-5

3,602∙10-5

103

1,724∙10-4

2,357∙10-5

2,832∙10-2

1

Btu              British thermal unit

1 boe          Baril petrol echivalent, cantitate de energie conţinută în volumul de 1 baril petrol (1 baril = 0,1589873 m3);

1 mtoe       Tonă metrică petrol, cantitate de energie conţinută în volumul de 1 m3 petrol (echivalent cu energia a 7,345 barili petrol);

1 m3 gaz    Cantitate de energie conţinută în 1 m3 gaze naturale, în condiţii normale,cu puterea calorifică inferioară de 37276 ;

1 ft3 gaz    Cantitate de energie conţinută în volumul de gaz echivalentă cu 1000 Btu.